Курс лекцій - ОСНОВИ РОБОТИ ІЗ ОСОБИСТІСНИМИ І РЕЧОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ АНТИКРИМІНАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ

Запропоновано ступеневий сутнісно-видовий поділ
антикримінальних відомостей та їхніх речових джерел.
Розглянуто ознаки і ступеневий сутнісно-видовий поділ
особистісних джерел антикримінальних відомостей, а
також сутність, послідовність та інші закономірності
роботи з особистісними і речовими джерелами. Викладено
ступеневий сутнісно-видовий поділ практичних дій з
отримання і форми представлення, оцінки та використання
антикримінальних відомостей.
Для студентів і викладачів юридичних вузів і практичних
співробітників антиделіктних органів.
КУРС ЛЕКЦІЙ З КРИМІНАЛІСТИКИ
1. ОСНОВИ РОБОТИ ІЗ ОСОБИСТІСНИМИ І РЕЧОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ АНТИКРИМІНАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ