Історичний архів - ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ НАУКОВІ СТУДІЇ ВИПУСК 8

Засновники видання:
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України
Видання засновано у 2008 р.
Свідоцтва про державну реєстрацію
серія КВ № 14511-3482Р видано
Міністерством юстиції України
від 15.09.2008
серія КВ № 15567-4039ПР видано
Міністерством юстиції України
від 07.07.2009.
Збірник друкується як фахове видання,
згідно з рекомендаціями ВАК (бюлетень
№ 1-05/2 від 10.03.2010)
Адреса редколегії:
вул. 68 Десантників, 10,
м. Миколаїв, 54003
Тел.: (0512) 76-55-99,
(050) 820-57-26,
E-mail: avi@kma.mk.ua,
e.sinkevych@gmail.com
Головний редактор:
Сохань Павло Степанович – доктор історичних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, директор Інституту української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ).
Редакційна рада:
Клименко Леонід Павлович – доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки, ректор Чорноморського державного
університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Мещанінов Олександр Павлович – доктор педагогічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені
Петра Могили (м. Миколаїв)
Дарієнко Василь Миколайович – доктор історичних наук, професор
Херсонського eкономіко-правового інституту (м. Херсон)
Маврін Олександр Олександрович – кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник, заступник директора Інституту української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ).
Редакційна колегія:
Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки, проректор з науково-педагогічної роботи та
питань розвитку, завідувач кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Колісниченко Анатолій Іванович – доктор історичних наук, професор
кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені
Петра Могили (м. Миколаїв)
Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра
Могили (м. Миколаїв)
Пронь Сергій Вікторович – доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри всесвітньої історії Чорноморського державного університету імені
Петра Могили (м. Миколаїв)
Тригуб Петро Микитович – доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного
університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – заступник головного
редактора наукового фахового збірника «Історичний архів. Наукові студії»
Сінкевич Ірина Юріївна – заступник начальника відділу використання
інформації документів Державного архіву Херсонської області – відповідальний
секретар редколегії наукового фахового збірника «Історичний архів. Наукові
студії».
Рекомендовано до друку:
рішенням вченої ради Чорноморського
державного університету імені Петра
Могили від 12.01.2012, протокол № 5
рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського Національної академії наук України від 15.01.2012,
протокол № 1
Зміст
1. Зміст