Історичний архів - Історичний архів. Наукові студiї. Випуск 6

     Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень,
статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії
історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
     Мова видання: українська, російська, польська, англійська.
Вступ
1. Вступ
Зміст
2. Зміст
ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
3. Делібалтова Ю. В. (Миколаїв) Матеріальне забезпечення та комплектування кадрів міліції в УСРР у першій половині 20-х років ХХ ст.
4. Дзівокі Юлія (Ченстохова, Польща) З історії організації і структури греко-католицької церкви в Польщі після 1945 р.
5. Земський Ю. С. (Київ) Стратегія організації Січневого повстання 1863-1864 рр. в Правобережній Україні та перешкоди в її реалізації
6. Лехан Л. Б. (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) Політика радянсько-партійного керівництва щодо ліквідації селян-одноосібників як самостійних господарів у 1929-1933 рр. (на прикладах Лівобережної України)
7. Малишев О. В. (Харків) Кустарництво Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. і в СРСР у 20-ті роки XX ст.: проблеми державної економічної стратегії
8. Маргулов А. Х. (Донецк) Державна влада та ассирійці України в 1920-1930 рр.: грані діалогу
9. Мокляк Ярослав (Краков, Польша) Теофил Павликив и Николай Антоневич в борьбе за изменение Закона о языках преподавания в народных и средних школах (70-е года XIX в.)
10. Орленко О. М. (Суми) Відновлення податкового апарату Петрограда в 1921-1923 рр.
11. Сеітова Е. І. (Сімферополь) Переселенський процес до Криму в 1944-1964 рр.: причини, хід, помилки, результати
12. Цубенко В. Л. (Одеса) Огляд історії військового поселення кавалерії на території Київської і Подільської губерній (1836-1857)
13. Черемісін О. В. (Запоріжжя) Участь адміністративного управління в розвитку промисловості м. Херсона (кінець XVIII – перша половина XIX ст.)
14. Шугальова І. М. (Запоріжжя) Правовий статус та матеріальне становище духовенства Правобережної та Західної України наприкінці ХІХ – в першій чверті ХХ століття (за матеріалами польських архівів)
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
15. Калакура О. Я. (Київ) Польська меншина як чинник україно-польської співпраці на сучасному етапі
16. Лега А. Ю. (Черкаси) Правові основи врегулювання військових конфліктів
17. Рогатін В. М. (Миколаїв) Висвітлення діяльності сект та нових релігійних рухів у документах Європейського Союзу
18. Сінкевич Є. Г.,Балан А. В. (Миколаїв) Особливості підходу урядів М. Тетчер (1979-1990) до політики Європейського співтовариства у фінансово-економічній сфері
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
19. Каушлієв Г. С. (Сімферополь) Російські мандрівники в історико-краєзнавчому вивченні Криму в першій третині ХІХ ст.
20. Кісельова Ю. А. (Харків) Історіографічні сюжети у викладацькій діяльності О. П. Зерніна
21. Коник О. О. (Дніпропетровськ) Неопубліковані джерела з архівів Києва і Москви про історію Державної думи Російської імперії (1906-1917 рр.)
22. Коник Ю. О. (Київ) Демаркація російсько-польського кордону між Дніпром і Південним Бугому 1780-1783 рр.: за документами Державного архіву Херсонської області
23. Лаврут О. О. (Донецьк) Джерела до вивчення історії студентства УСРР 20-х років ХХ ст.
24. Леміш Н. О. (Конотоп, Сумська обл.) Особливості організації та документування державної служби в адміністративних установах Лівобережної України першої половини ХІХ ст.
25. Макієнко О. А.(Київ) Документаційне забезпечення статистичних досліджень у земствах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
26. Матвієнко Л. В. (Миколаїв) Джерела дослідження історії Степового Побужжя на зламі ІІ-І тис. до н.е.
27. Міронова І. С. (Одеса) Документи про поштові та поштово-телеграфні установи на півдні України (за матеріалами історичних архівів Російської Федерації)
28. Перехрест І. В. (Черкаси) Деякі аспекти дослідження наслідків Великої Вітчизняної війни в соціальній сфері в працях радянських науковців у 40-70-х рр.
29. Робак І. Ю. (Харків) «Білі плями» в біографії В. Д. Отамановського і перспективи архівних досліджень для їх усунення
30. Ткачук А. І. (Херсон) Біоісторіографічна проблематика в доробку В. Сарбея
31. Чернуха О. В. (Харків) Архівні джерела з історії харківської міліції 1920-х років
32. Балягузова О. Ю. (Миколаїв) Досвід соціально-наукового лідерства Тхоржевського Роберта Йосиповича як механізм взаємодії суспільства та особистості
РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ
33. Котляр Ю. В. (Миколаїв) Тоталітаризм в Україні. Рецензія на монографію: Соболь П. І. Радянський тоталітаризм в Україні: роки колективізації і голоду (1929-1933) (Суми, 2010)
34. Непомнящий А. А. (Сімферополь) Вивчення періодичної преси Криму в роки громадянської війни: сенсаційні знахідки або хіть марнославства?: з приводу републікацій С. Б. Філімонова. Рецензія на книгу: Філімонов С. Б. Інтелігенція в Криму (1917-1920): Пошуки та знахідки джерелознавця (Сімф
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
35. Відомості про авторів
ДО УВАГИ АВТОРІВ
36. До уваги авторів