Історичний архів - Історичний архів. Наукові студії. Випуск 10

Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних
досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних
відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
Зміст
1. Зміст
ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
2. Ашурков Т. Т. Суспільно-політичне становище Ірану на зламі ХVІІІ-ХІХ ст.
3. Балухтіна О. М. Розвиток оренди на церковних землях Південної України (друга половина XIX ст. – 1917 р.)
4. Водотика Т. С. Іноземне підприємництво міст України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: на прикладі Густава Гартмана
5. Воронін В. М. До питання про створення нагородних систем гетьманської Української Держави та Директорії УНР
6. Забара В. В. Політичні перетворення «післядейтонської» Боснії і Герцеговини (1996-2012 рр.): проблеми періодизації
7. Зелінський М. В. «Українське питання» у політичній діяльності Р. Дмовського у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)
8. Кухарчук О. С. Закарпатці у боротьбі за незалежну Україну (40-і рр. ХХ ст.)
9. Мацюта П. А. Дипломатія Росії в Османські імперії на зламі XVIII-XIX століть крізь діяльність В. С. Тамари та А. Я. Італінського
10. Мисечко А. І., Захарія С. Р. Українська Гельсінська Спілка – засіб боротьби за права людини в Україні
11. Священко З. В. Аграрне питання у діяльності наради В. Гурко (1906 р.)
12. Степанов М. Ю. Уявлення про патріотизм етноконфесійний і патріотизм політичний у православній громадській думці України кінця XVI – початку XVII століття
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
13. Городня Н. Д. Американсько-китайські відносини за адміністрації Барака Обами
14. Донай Лукаш Українсько-румунська суперечка про острів Зміїний
15. Тригуб О. П., Тригуб П. М. Українсько-румунська суперечка про острів Зміїний
16. Чернишов І. В. Еволюція близькосхідної політики США (2003-2011 рр.)
17. Чернишов І. В. Міфологічні основи системи «Спас»
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
18. Котляр Ю. В. Міфологічні основи системи «Спас»
19. Матвієнко Л. В. Методика та методологія дослідження Степового Побужжя
20. Мітковська Т. С. Оборона Миколаєва на заключному етапі Кримської війни (1855 р.): спогади сучасників
21. Ніколаєв М. І. Ольвія та Мітридат: нове історичне джерело
22. Рижева Н. О. Сучасні наукові акценти в історіографічних розробках історії єврейської громади Миколаєва кінця XVIII – початку XX ст.
23. Сокирська В. В. Джерела з історії становлення та розвитку російсько-українських відносин 1920-х рр. у фондах федеральних архівів Російської Федерації
РЕЦЕНЗІЇ
24. Брехуненко В. А. Поштовий і телеграфний зв’язок на півдні України: історія формування та розвитку Рецензія на монографію: Міронова І. С. Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України в системі зв’язку російської держави (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.) (Ми
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
25. Відомості про авторів