Чорноморський літопис - Чорноморський літопис.Випуск 6

Науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – Вип. 6. – 192 с.
Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України,історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти,рецензії, повідомлення про наукові події та заходи
Зміст
1. Зміст
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
2. Бінецька О. В. (Черкаси) Суспільно-політичне життя українського жіноцтва доби незалежності.
3. Висоцька Г. В. (Миколаїв) Збереження національної ідентичності українцями у Польщі (1989-2011 рр.) .
4. Воронін В. М. (Київ) Заснування і виготовлення єдиного ордену УСРР .
5. Кухарчук О. С. (Мукачеве, Закарпатська обл.) Комуністичний політичний режим у Чехословаччині і на Закарпатті в роки Другої світової війни
6. Мисечко А. І. (Одеса) З історії написання та популяризації пісні «Реве та стогне Дніпр широкий»
7. Ніколаєв М. І. (Миколаїв) Просопографічні дослідження монет Ольвії останньої чверті ΙΙΙ – раннього II ст. до н.е.
8. Суденко О. В. (Черкаси) Політика працевлаштування у процесі соціальної реадаптації демобілізованих воїнів Радянської армії (1945-1950 рр.)
9. Чорнописька В. З. (Тернопіль Останній період життя архімандрита Климентія Шептицького (1947-1951 рр.).
РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ
10. Вінцковський Т. С. (Одеса) Катеринославський український національний губернський з‟їзд (травень 1917 року): підготовка, хід і місце в революції .
11. Діанова Н. М. (Одеса) Місіонерська діяльність архієпископа Никифора (Феотокі) на Півдні України
12. Капітан Л. І. (Мукачеве, Закарпатська обл.) Андрій Патрус-Карпатський: доля літератора та людини .
13. Лекар А. М. (Одеса) Українська Галицька армія в Балтському повіті в грудні 1919 – квітні 1920 рр.
14. Матвієнко Л. В. (Миколаїв) Поховальний обряд у ритуально-культовій практиці населення Степового Побужжя .
15. Ніколаєнко О. О. (Харків) Громадська діяльність польських жінок Одеси на початку ХХ ст.
16. Татарченко О. Б. (Херсон) Історія Свято-Успенського собору міста Херсона .
17. Чорна Л. М. (Одеса) Господарська діяльність німецьких поселенців-власників у Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) .
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ
18. Бурім Д. В. (Київ) Українські студентські об‟єднання в міжвоєнній Німеччині: Товариство студентів українців при Університеті Альберта в Кеніґсберґу у 20-х роках ХХ ст
19. Зеркаль М. М. (Миколаїв) Етнічна система освіти України: особливості відродження та функціонування у 1990-2000-ті роки (на прикладі середніх та спеціальних навчальних закладів)
20. Кушлакова Н. М. (Павлоград, Дніпропетровська обл.) Товариство маркшейдерів Півдня Росії: створення, відкриття та значення для становлення маркшейдерської справи в Російській імперії на початку ХХ ст
21. Левченко Л. Л. (Миколаїв) Професійні асоціації архівістів США та перспективи розвитку професійних організацій архівістів України ..
22. Улітова Н. С. (Черкаси) Основні тенденції та процеси у справі відновлення діяльності закладів освіти в повоєнній Україні ....
23. Цецик Я. П. (Рівне) Заклади освіти у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст
24. Чокан К. П. (Миколаїв) Культурно-освітня діяльність «Дніпробугу» (1921-1929 рр.)
ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
25. Дем’яненко Ю. М. (Миколаїв) До 150-річчя Миколаївської чоловічої гімназії
26. Морозова О. С. (Київ) Дослідник спільної польсько-української минувшини Тадеуш Срогош (до ювілею вченого) ..
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
27. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ