Чорноморський літопис - Чорноморський літопис.Випуск 4

Засновники видання:

Чорноморський державний університет
імені Петра Могили

Інститут історії України
Національної академії наук України

Видання засновано у 2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 16236-4708Р
видано Міністерством юстиції України
від 20.01.2010 р.

Збірник друкується як фахове видання,
затверджено постановою президії
ВАК України від 31.05.2011 №1-05/5
(бюлетень № 7 від 2011 р.)

Адреса редколегії:

54003, м. Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10

Тел.: (0512) 76-55-99,
(050) 820-57-26
факс: (0512) 46-51-94

E-mail: avi@kma.mk.ua,
e.sinkevych@gmail.com
hboriak@i.com.ua

Головний редактор:

Смолій Валерій Андрійович – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України (м. Київ)

Редакційна колегія:

Боряк Геннадій Володимирович – доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України (м. Київ)
Верменич Ярослава Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАН України (м. Київ)
Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, про-фесор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв), заступник головного редактора
Тригуб Петро Микитович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовніш-ньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Тригуб Олександр Петрович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Сінкевич Ірина Юріївна – заступник начальника відділу використання інформації документів Державного архіву Херсонської області (м. Херсон), відповідальний секретар редколегії

Рекомендовано до друку:
рішенням вченої ради Чорноморського дер-жавного університету імені Петра Могили
від 08.12.2011, протокол № 4
рішенням вченої ради Інституту історії України
Національної академії наук України
від 22.12.2011, протокол № 11

Чорноморський літопис: Науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – Вип. 4. – 172 с.
Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. При передруку публікацій посилання на науковий журнал «Чорноморський літопис» обов’язкове.

Зміст
1. Зміст