Чорноморський літопис - Науковий журнал.

Чорноморський літопис:Науковий журнал.– Миколаїв:Вид-во ЧДУім.Петра Могили,2010.– Вип.2.– 172 с.

Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні,розвитку української науки та освіти,рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

Редколегія публікує матеріали,не завжди поділяючи погляди їх авторів,зберігає стиль матеріалів,залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти.Автор несе відповідальність за зміст статті,достовірність фактів,цитат,дат тощо.Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються.При передруку публікацій посилання на «Чорноморський літопис. Науковий журнал» обов’язкове.

© ЧДУ ім. Петра Могили,2010
ISSN 2079-682Х

Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Смолій В.А.(Київ), Клименко Л.П.(Миколаїв) Новий науковий журнал у царині дослідження історії України
Історія України
3. Бушин М. І., Перехрест І. В.(Черкаси) Основні тенденції соціальної реабілітації та працевлаштування інвалідів Великої Вітчизняної війни у повоєнний період (1945-1950 рр.)
4. Калакура О. Я.(Київ) Мультикультуралізм: сутність і перспективи для України
5. Присяжнюк Ю. П.(Черкаси) Інноваційні зміни в житті українського пореформеного села Наддніпрянщини як проблема селянської рефлексії
6. Чубіна Т. Д.(Черкаси) Перше покоління Потоцьких: погляд крізь призму століть
7. Шаповал Ю. І.(Київ) Фатальна амбівалентність (Микола Хвильовий у світлі документів ҐПУ)
Регіональна історія
8. Гаврилюк О. Н.(Луцьк) Збереження пам’яток воєнної історії на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: політичний аспект, зміст, результати
9. Гедьо А. В.(Донецьк) Іноземні колоністи Північного Приазов’я кінця XVIII-ХІХ ст.: аналіз українських архівосховищ
10. Іваненко В.В.,Кавун М.Е.(Дніпропетровськ) Від буферного до внутрішнього регіону: еволюція ролі Степової України в управлінській політиці Російської імперії XVIII – першої половини XIX ст.
11. Каліновський В. В.(Київ) Шляхом непорозумінь та компромісів: учені-археологи і таврійське духівництво в справі охорони пам’яток Криму (кінець XIX – початок XX ст.)
12. Константінова В. М. (Запоріжжя) Роль міських поселень у суспільному житті Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст
13. Шаповал Л. І.(Полтава) Козаки-переселенці з Полтавщини на Кубань: побут та устрій
Історіографія історії України.Історія історичної науки в Україні
14. Водотика С. Г., Савенок Л. А. (Херсон) Маловідома сторінка життя і діяльності історика та архівіста Василя Веретенникова
15. Гаврилюк (Синюта) Х. О. (Львів) Удосконалення організації державної влади в Україні в контексті європейської інтеграції: історіографічний аспект
16. Гаврилюк С. В. (Луцьк) Внесок Московського археологічного товариства у правові та теоретико-методологічні засади пам’яткознавчої діяльності
17. Готра О. Б. (Ірпінь, Київська обл.) Трудова міграція – позитивні та негативні наслідки: історіографія проблеми
18. Капустян Г. Т. (Кременчук, Полтавська обл.) Науково-педагогічна і громадська діяльність Антона Самойловича Череваня у Росії
19. Киридон А. М. (Київ) Історик та політика пам’яті: «розщеплена ідентичність»
20. Литвинова Т. Ф. (Дніпропетровськ) Соціальна історія Лівобережної України ХVII-ХVIII ст. в історико- історіографічних працях ранньої радянської доби
21. Молочко Є. В. (Київ) Популяризація пам`яток історії та культури Криму у творчому доробку В. Х. Кондаракі
22. Руда О. В. (Львів) Козацьке повстання під проводом Криштофа Косинського в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття
Історія української науки та освіти
23. Савочка А. М. (Сімферополь) Товариства допомоги нужденним учням Таврійської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
24. Цимбалюк І. Л. (Луцьк) Пропагування професійної освіти та знань громадськими об’єднаннями Західної Волині (1921-1939 рр.)
25. Черемісін О. В. (Запоріжжя), Герасименко М. В. (Херсон) Лікарські з’їзди у структурі земської медицини Південної України кінця XIX – початку XX століть
Рецензії
26. Киридон А. М.(Київ),Троян С. С.(Рівне) Польська візія історичного мислення: аналіз сучасної класичної історіографії Рецензія на книгу: Вжосек В. Про історичне мислення (Бидгощ, 2009)
27. Кононенко В. П. (Київ) Український федералізм: «слов’янська ідея в національних шатах» Рецензія на книгу: Корольов Г. Український федералізм в історичному дискурсі (ХІХ – початок ХХ століття) (Київ, 2010)
28. Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Дослідження про історію українців Польщі Рецензія на книгу: Дрозд Р., Гальчак Б. Справи українців у Польщі в 1921-1989 роках / Українське історичне товариство (Слупськ, 2010)
Відомості про авторів
29. Відомості про авторів