Довідники - 100 запитань від першокурсника (Випуск 2)

ББК 74.58
Б 48
УДК 378
Бердинських К.В., Подаєнко Ю.Л.
100 запитань від першокурсника: Інформаційно-довідкове видання. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Вип. 2. – 60 с.
Б 48
Наведений матеріал спрямований допомогти першокурсникам швидше усвідомити особливості та відмінності організації навчання та життєдіяльності у стінах університету, що входить до комплексу “Києво-Могилянська академія”.
Це друге оновлене та доповнене інформаційно-довідкове видання, що є продовженням серії “Студентський формат”. Ви-дання запрошує до співпраці усіх зацікавлених та активних будів-ників власної долі та щастя.
Призначено для абітурієнтів, студентів та усіх, хто спрямовує зусилля на розбудову сучасної університетської освіти Україн-ського Причорномор’я.

ББК 74.58
УДК 378

© Бердинських К.В., Подаєнко Ю.Л., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007
Путівник по університету
1. Передмова
2. Короткий путiвник по унiверситету i дещо iнше...
3. Декiлька слiв про унiверситет, його управлiння та структуру...
4. Органiзацiя навчання та система рейтингової оцiнки
5. Сесiя
6. Стипендiя
7. Наукова робота
8. Студентське самоврядування, відпрацювання плати за навчання, студентськi ЗМI
9. Студентське дозвiлля
10. Післямова
11. Довiдник МДГУ iм. Петра Могили
12. Список використаних джерел
13. Зміст
14. Схема університетського містечка