Історія голодомору - Реабілітовані історією. Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій. Місто Миколаїв. Випуск 1.

Бюлетень (відомості про громадян, що зазнали політичних репресій). - Миколаїв, 1996. Випуск 1 - 63 с.

© Бюлетень редколегії є офіційним виданням. При публікації матеріалів з бюлетеня посилання на нього обов’язкове.

Редколегія: Круглов М.П. (голова), Журецький Я.І. (заступник голови), Вашкевич В.М. (відповідальний секретар), Бойченко В.П., Бондар Ю.Є., Восьмирко К.С., Гоцуєнко Є.І., Зайцев Ю.О., Коваль А.Д., Козлов В.І., Лоскутников В.С., Мейжис І.А., Олійник А.І., Пучков В.Ю., Романовський Г.Ф., Самойленко А.І., Тригуб П.М., Шапірко П.М., Шкварець В.П.

Матеріали бюлетеня підготували: Вашкевич В.М., Гамза В.І., Макарчук С.С., Молодих І.В., Мирошниченко В.Г., Вашкевич Н.В., Касилова Н.М., Соловйова Т.В.

Відповідальний за випуск Вашкевич В.М.

Комп’ютерний набір: Соловйова Т.В.
Технічне редагування: Кобзар В.Є., Молодих Н.Є.

В бюлетені продовжують публікуватися відомості про громадян міста Миколаєва, які зазнали політичних репресій. В розділ "Документи" включено матеріали, що відображують політичні умови суспільного життя в Україні наприкінці 20-х - 30-і роки. Документи висвітлюють як політичні дії партійних и державних органів влади, так і політичну атмосферу в місті Миколаєві, а також в трудових колективах. Уточнення до відомостей про громадян - жертв політичних репресій надсилати до редколегії: 327001, м.Миколаїв, пл.Леніна, облдержадміністріція кімната 412, пр.Леніна, 3, кімната 135.Телефони: 35-24-46, 39-91-47.

Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Розділ 1.Документи
3. Резолюція Миколаївського міському КП(Б)У про необхідність посилення роботи по чистці підприемств антирадянського і політичного не благодійного елементу
4. Список осіб "КУРКУЛЬСЬКОГО" походження, які прибули в місто Миколаїв із сільських місцевостей
5. Із справи про виселення "КУРКУЛІВ" з Миколаївської області
6. Довідка парткому заводу імені А.Марті про кількість виключених з партії Троцькістів-Зінов'евців
7. Рішення комісії партійного контролю при ЦК ВКП(Б) про виключення Беляева В.А. з партії
8. Лист учня другої школи м.Миколаєва Сталіну про необхідність посилення репресій
9. Історична довідка про миколаєвську спілку "Просвіта" для справи по реабілітації репресованих так званої " Української Націоналістичної організіції" 1936-1938 років
Розділ 2.Відомості
10. Відомості про громадян,що зазнали репресій