Історія голодомору - Реабілітовані історією. Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій. Місто Миколаїв. Випуск 3.

Бюлетень (відомості про громадян, що зазнали політичних репресій).Миколаїв,МРЦСД,1996.- 48с.

©Бюлетень редколегії є офіційним виданням. При публікації матеріалів з бюлетеня посилання на нього обов’язкове.

В бюлетені продовжують публікуватися відомості про громадян міста Миколаєва,які зазнали політичних репресій. В розділ "Документи" включено матеріали, що відображують політичні умови суспільного життя в Україні наприкінці 20-х - 30-і роки. Документи висвітлюють як політичні дії партійних и державних органів влади, так і політичну атмосферу в місті Миколаєві, а також в трудових колективах. Уточнення до відомостей про громадян - жертв політичних репресій надсилати до редколегії: 327001, м.Миколаїв, пл.Леніна, облдержадміністріція кімната 412, пр.Леніна, 3, кімната 135. Телефони: 35-24-46, 39-91-47.

Відповідальний за випуск Вашкевич В.М.

Комп’ютерний набір: Соловйова Т.В Технічне редагування: Кобзар В.Є.,Молодих Н.Є.

© Зміст.Обласна редакційно-видавнича група “Реабілітовані історією”

©Оформлення.Редакційно-видавнича група Миколаївського регіонального центру соціальних досліджень Української академії наук Національного прогресу

Зміст
1. Зміст.
Вступ
2. Вступ.
Розділ 1. Документи.
3. Постанова Президії Верховної Ради України. Про підготовку багатотомного науково-документального видання про жертви репресій на Україні.
4. Постанова Кабінету Міністрів України. Про підготовку і випуск серії книг Реабілітовані історією".
5. Розпорядження представника президента України в Миколаївській області. Про підготовку і випуск обласної книги серії видання "Реабілітовані історією".
6. Про внесення змін і доповнень до розпорядження представника Президента України в Миколаївській області від 18.02.93 № 84 “Про підготовку і випуск обласної книги серії видання “Реабілітовані істороією”.
7. Положення про редакційно-видавничу групу при редакційній колегії обласної книги серії видання "Реабілітовані історією".
8. Витяг з Карного Кодексу УРСР, введенного в дію Постановою ЦВК УРСР від 8 червня 1927 р., затвердженою 2-ю сесією ЦВК VII скликання.
9. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні.
Розділ 2. Відомотсі
10. Відомотсі про громадян, що зазнали політичних репресій.