Історія голодомору - Реабілітовані історією. Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій. Первомайський район. Випуск 5.

Бюлетень. Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій. Первомайський район.. - Миколаїв, 1997. - 48 с.

В бюлетені продовжують публікуватися відомості про громадян Первомайського району, які зазнали політичних репресій. В розділ “Документи” включено матеріали, що відображують політичні умови суспільного життя в Україні наприкінці 20-х - 30-і роки. Документи висвітлюють політичні дії партійних та державних органів влади, політичну атмосферу того часу.

Уточнення до відомостей про громадян-жертв політичних репресій надсилати до редколегії: 327017, м.Миколаїв, пр. Леніна, 3, кімната 125. Телефони: 39-94-86, 39-91-47.

Редколегія: Круглов М.П. (голова), Журецький Я.І. (заступник голови), Вашкевич В.М. (відповідальний секретар), Бойченко В.П., Гоцуєнко Є.І., Зайцев Ю.О., Коваль А.Д., Козлов В.І., Лоскутников В.С., Мейжис І.А., Олійник А.І., Пучков В.Ю., Романовський Г.Ф., Самойленко А.І., Тригуб П.М., Шапірко П.М., Шкварець В.П.

Автори-укладачи: Вашкевич В.М., Макарчук С.С., Молодих І.В., Мірошниченко В.Г., Бобина О.В., Соловйова Т.В.

Відповідальний за випуск Вашкевич В.М.

Комп’ютерний набір: Соловйова Т.В.
Технічне редагування: Кобзар В.Є., Молодих Н.Є.

© Бюлетень редколегії є офіційним виданням. При публікації матеріалів з бюлетеня посилання на нього обов’язкове.

Зміст
1. Зміст
Розділ 1.Документи
2. Постанова Президії Верховної Ради України "Про підготовку багатотомного науково-документального видання про жертви репресій на Україні"
3. Постанова "Про підготовку і випуск серії книг "Реабілітовані історією""
4. Розпорядження представника президента України "Про підготовку і випуск обласної книги серії видання "Реабілітовані історією"
5. Розпорядження "Про внесення змін і доповнень до розпорядження представника Президента України в Миколаївській області від 18.02.93 № 84 "Про підготовку і випуск обласної книги серії видання "Реабілітовані істороією"
6. Положення "Про редакційно-видавничу групу при редакційній колегії обласної книги серії видання "Реабілітовані історією"
7. Витяг з Карного кодексу УРСР 1927 р. Особлива частина. Розділ 1. Контрреволюційні злочини
8. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"
9. Постанова Верховної Ради України "Про тлумачення Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на україні"
10. Особенная часть
Розділ 2.Бюлетень
11. Бюлетень громадян,що зазнали політичних репресій(Первомайський р-н)