Художні твори - Нас єднає історія: від портової ремісничої школи до університету.

ББК
Н
УДК

Нас єднає історія: від портової ремісничої школи до університету. – Миколаїв, Видавництво МДГУ, 2002. – с.

Дане видання є першою спробою висвітлення та систематизації відомостей про створення та функціонування комплексу навчально-освітніх закладів, що стали попередниками Миколаївського державного гуманітарного університету ім.Петра Могили.
На основі аналізу багатьох джерел подаються події більш ніж 140-річної діяльності ряду освітніх та культурних установ різних спрямувань. Теоретичний та фактичний матеріал розкриває культурно-освітні традиції та історично усталені тенденції навчання і виховання молоді. Значна увага приділяється впливові даних освітніх закладів та їхніх вихованців на історію нашого краю та України в цілому обґрунтовується створення МДГУ ім.Петра Могили як закономірний результат освітніх реформ в контексті становлення незалежності нашої держави.
Розкривається сучасний стан та здобутки МДГУ, подаються конкретні відомості з наукового та освітянського напрямків діяльності, резюме провідних науковців. Дається коротка характеристика структурних підрозділів університету, їх досягнення тощо.
Видання призначається для студентів, абітурієнтів, аспірантів, викладачів, краєзнавців та усіх, хто цікавиться історією освіти на Миколаївщині.

ISBN 966-7458-
© МДГУ ім. Петра Могили

Авторський колектив.
1. Клименко Л.П., Мєщанінов О.П., Тригуб О.П., Андрєєв В.І. Нас єднає історія: від портової ремісничої школи до університету.
Редакційна рада.
2. Редакційна рада.
Зміст.
3. Зміст.
Передмова.
4. Передмова.
Вступ.
5. Сталий розвиток університетської системи освіти.
Розділ 1. Освіта і духовність не знають просторових та часових меж (1862-1920 рр.).
6. 1.1. Портова реміснича школа (1862-1913 рр.). 1.1.1. Становлення Миколаєва як кораблебудівного центру.
7. 1.1. Портова реміснича школа (1862-1913 рр.). 1.1.2. Заснування Портової ремісничої школи (25 червня 1862 р.).
8. 1.1. Портова реміснича школа (1862-1913 рр.). 1.1.3. “Положение о Ремесленной школе в Николаевском порте. 25 июня 1862 г.”.
9. 1.1. Портова реміснича школа (1862-1913 рр.). 1.1.3. “Положение о Ремесленной школе в Николаевском порте. 25 июня 1862 г.”.
10. 1.1. Портова реміснича школа (1862-1913 рр.). 1.1.4. Реформування Портової ремісничої школи. “Устав…” та “Положение…” 1880 року.
11. 1.1. Портова реміснича школа (1862-1913 рр.). 1.1.5. Реміснича школа на межі століть. Революція 1905-1907 рр. та випускники школи.
12. 1.2. Початкове училище ім. М.В. Ломоносова (1899-1920 рр.).
13. 1.3. 58-й піхотний Празький полк та освіта й духовність
Розділ 2. Радянська система освіти. Сторінки історії СПТУ-19 (1920-2001 р.).
14. 2.1. Концепція профосвіти 20-30-х років. Створення школи фабрично-заводського учнівства.
15. 2.2. Перебудова профосвіти на воєнний лад. Училище в роки війни.
16. 2.3. Післявоєнні роки. Реформування шкіл фабрично-заводського навчання (1944-1954 рр.).
17. 2.4. Зростання кадрового та технічного рівня профтехосвіти (1954-1970-ті рр.).
18. 2.5. Реформа загальноосвітньої і професійної школи. СПТУ – ПТУ-19 (1980-2001 рр.).
19. 2.6. Випускники профтехучилища. Герої Соціалістичної Праці.
Розділ 3. Нова Україна – нова ідея освіти (становлення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія”, 1996-2002 рр.).
20. 3.1. Проблеми та перспективи формування конкурентоспроможної національної еліти .
21. 3.2. Створення та становлення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” (1996-2001рр.).
22. 3.2. Створення та становлення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” (1996-2001рр.). 3.2.1. Положення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
23. 3.2. Створення та становлення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” (1996-2001рр.). 3.2.2. Календар подій 1995-2002 роки.
24. 3.3. Проблеми, шляхи та перспектива створення і розвитку наукових й науково-методичних шкіл мовою документів.
25. 3.3.1. Матеріали засідання Вченої ради Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” від 10 січня 2002 р.. 3.3.2. Економічний факультет.
26. 3.3.1. Матеріали засідання Вченої ради Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” від 10 січня 2002 р.. 3.3.3. Факультет комп’ютерних наук.
27. 3.3.1. Матеріали засідання Вченої ради Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” від 10 січня 2002 р.. 3.3.4. Факультет політичних наук.
28. 3.3.1. Матеріали засідання Вченої ради Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” від 10 січня 2002 р.. 3.3.5. Факультет еколого-медичних наук.
29. 3.3.1. Матеріали засідання Вченої ради Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” від 10 січня 2002 р.. 3.3.6. Факультет іноземної філології.
Розділ 4. Крок у ХХІ століття.
30. 4.1. Концептуальні положення діяльності Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили.
31. 4.1. Концептуальні положення діяльності Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. 4.1.1. Рішення Вченої ради про створення Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили.
32. 4.1. Концептуальні положення діяльності Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. 4.1.2. Рішення зборів трудового колективу.
33. 4.1. Концептуальні положення діяльності Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. 4.1.3. Прес-реліз Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили Могили.
34. 4.2. Організація навчального процесу. Факультети та кафедри університету, що забезпечують навчальний процес.
35. 4.3. Наукові пошуки вчених університету. 4.3.1. Концепція науково-дослідної роботи.
36. 4.3. Наукові пошуки вчених університету. 4.3.2. Основні напрямки та головні функції наукової діяльності.
37. 4.3. Наукові пошуки вчених університету. 4.3.3. Аспірантура та докторантура в МДГУ ім. Петра Могили.
38. 4.3. Наукові пошуки вчених університету. 4.3.4. Збірки “Наукові праці” та науково-методичні журнали.
39. 4.3. Наукові пошуки вчених університету. 4.3.5. Наукові конференції та семінари. Науково-дослідні центри МДГУ ім. Петра Могили.
40. 4.3. Наукові пошуки вчених університету. 4.3.6. Дисертаційні дослідження науковців МДГУ ім. Петра Могили.
41. 4.3. Наукові пошуки вчених університету. 4.3.7. Студентські наукові осередки.
42. 4.4. Міжнародне співробітництво університету.
43. 4.5. Студентське життя: будні та дозвілля.
44. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.1. Бібліотека.
45. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.2. Інформаційно-комп’ютерний центр.
46. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.3. Міжнародний відділ.
47. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.4. Редакційно-видавничий відділ.
48. Структурні підрозділи університету. 4.6.5. Центр сприяння розвитку кар’єри та працевлаштування студентів.
49. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.6. Планово-фінансовий відділ.
50. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.7. Бухгалтерія.
51. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.8. Експлуатаційно-технічний відділ та експлуатація автотранспорту.
52. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.9. Харчовий комплекс.
53. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.10. Студентський гуртожиток.
54. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.11. Навчально-методичний відділ.
55. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.12. Культурно-мистецький центр.
56. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.13. Юридичний відділ.
57. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.14. Студентський відділ кадрів.
58. 4.6. Структурні підрозділи університету. 4.6.15. Департамент довузівської підготовки.
Список використаних джерел та літератури.
59. Архівні матеріали.
60. Друковані матеріали.