Дисертації - Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і методика.


1. Титул.
2. Зміст.
3. Вступ.
РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА І ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
4. Процеси глобалізації і світова система університетської освіти далі
5. Національна університетська освіта в умовах перехідної економіки. далі
6. Регіональність розвитку систем університетської освіти в Україні. далі
7. Університет як інноваційний навчальний заклад. далі
8. Висновки.
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ.
9. Теоретичні засади моделювання педагогічних процесів. далі
10. Моделі оцінки університетської освіти. далі
11. Методологія аналізу розвитку університетської освіти. далі
12. Концепція єдності моделювання розвитку та системи університетської освіти. далі
13. Висновки.
РОЗДІЛ 3. СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ.
14. Світові концептуальні моделі університетської освіти. далі
15. Національні традиції в моделях університетської освіти. далі
16. Регіональні моделі університетської освіти. далі
17. Інноваційність в моделях університетської освіти. далі
18. Висновки.
РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ.
19. Принципи розвитку університетської освіти. далі
20. Інформатизація університетської освіти. далі
21. Концепція сталого розвитку університетської освіти. далі
22. Моделі сталого розвитку університетської освіти. далі
23. Висновки.
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ.
24. Проективна діяльність управлінського персоналу у забезпеченні сталого розвитку університетської освіти. далі
25. Специфіка управління змінами університетської освіти. далі
26. Спрямованість розвитку університетської освіти на формування конкурентоспроможної національної еліти. далі
27. Взаємозумовленість сталого розвитку університетської освіти і особистості майбутнього фахівця. далі
28. Висновки.
РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ.
29. Методика оцінки розвитку університетської освіти. далі
30. Методика оцінки раціональності управління університетською освітою. далі
31. Методика рейтингової оцінки пріоритетів в управлінні змінами університетської системи освіти. далі
32. Висновки.
33. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ далі
34. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. далі
ДОДАТКИ (Том 2)
35. Титул.
36. Зміст.
37. Додаток А.Університетська система освіти: моделі, дані, структура основних проблем та зацікавлених сторін. пояснення
38. таблиці
39. Додаток Б. Обґрунтування створення Московського фізико-технічного інституту далі
40. Додаток В. Методологія оцінки групової динаміки. далі
41. Додаток Д. Розрахунок індексу розвитку регіональної університетської системи освіти. далі
42. Додаток Е. Дані результатів опитування “Визначення рейтингу вузів України у 2002 році” та “100 кращих вузів Росії”. далі
43. Додаток Ж. Графічна форма представлення ієрархічної моделі сталого розвитку університетської системи освіти з визначенням вагових коефіцієнтів-компонентів. далі
44. Ж_1
45. Ж_2
46. Ж_3
47. Ж_4
48. Додаток З. Навчальні плани та статистичні дані вищих навчальних закладів. далі
49. Додаток И. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 1996 р. № 712 “Про утворення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. далі
50. Додаток К. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 112-р “Про утворення Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили”. далі
51. Додаток Л. Інструмент рейтингової оцінки організаційної культури. далі
52. Додаток М. Графічна форма моделі процесу розвитку університетської системи освіти. далі
53. Додаток Н. Глосарій. далі
54. Додаток П. Список використаних джерел. далі