Автореферати - ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Республіканському вищому навчальному закладі „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України ГЛУЗМАН Олександр Володимирович, Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта),ректор.

Офіційні опоненти:
Доктор педагогічних наук, професор РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Олексійович, Українсько-американський гуманітарний інститут „Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні”, ректор; кандидат педагогічних наук КУЛІШ Ольга Ігорівна, філія Московського державного університету імені М. Ломоносова (м. Севастополь), старший викладач кафедри психології.

Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) (98635, м. Ялта, вул. Севастопольська, 2).

Автореферат розіслано „22” квітня 2011 року.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Н. В. Горбунова

Автореферат
1. Загальна характеристика роботи
2. Основний зміст роботи
3. Висновки
4. Анотації