Автореферати - МІГРАЦІЙНІ ТА ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей)


1. Титул
2. Загальна характеристика роботи
3. Основний зміст дисертації
4. Список праць, опублікованих за темою дисертації
5. Публікації, в яких додатково відображені результати дисертаційного дослідження
6. Анотація