Студентські наукові студії - Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. Випуск 1(6) 2003.

Видається з січня 1998 року
Засновник видання Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Видання здійснюється у Миколаївському державному гуманітарному університеті імені Петра Могили
Друкується за рішенням Вченої ради МДГУ імені Петра Могили (протокол № 4 від 12 грудня 2002 року)

Редакційна колегія:

Клименко Л.П., голова, доктор технічних наук, професор,
ректор МДГУ імені Петра Могили
Мещанінов О.П., заступник голови, кандидат технічних наук, доцент, проректор з наукової роботи МДГУ імені Петра Могили
Верланов Ю.Ю., відповідальний редактор за секцію “Економічні науки”, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету МДГУ імені Петра Могили
Багмет М.О., відповідальний редактор за секцію “Політичні науки”, доктор історичних наук, професор, декан факультету політичних наук МДГУ імені Петра Могили
Пронкевич О.В., відповідальний редактор за секцію“Філологія”, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології МДГУ імені Петра Могили.

Відповідальний за випуск
Андрєєв В.І. – керівник науково-дослідної частини МДГУ ім. П. Могили
Адреса редакції:
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.
Тел. (0512) 55-18-23, 55-15-41
E-mail: avi@kma.mk.ua
Студентські наукові студії // Молодіжний науковий журнал. – Випуск 1(5). – 2003. – с. 164.
ISSN 1609-8099
© Видавництво МДГУ ім. Петра Могили.


Нічого не знайдено