Студентські наукові студії - Студентські наукові стдудіі : Молодіжний науковий журнал.Випуск 4(35) 2013

Студентські наукові студії підготовлені за результатами проведення ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Ольвійський форум – 2013. Світова криза: прояви, наслідки, шляхи подолання» (24-26 травня 2013 р., Миколаїв-Коблево, Україна).
Збірник складається з двох частин. У першій частині розгладаються питання вдосконалення фінансової системи України, сучасних проблем управління підприємствами, положення України на світовій політичній арені та особливостей міжнародних економічних відносин в умовах світової кризи. Друга частина присвячена проблемі визначення перспектив соціально-економічного розвитку України в галузевому та регіональному аспектах.
Матеріали адресовано студентам бакалаврату, магістеріуму та аспірантам, усім, хто зацікавлений питаннями розвитку підприємницва, банківського сектору, небанківських фінансових установ в Україні, а також міжнародних економічних та політичних відносин.
Зміст
1. Зміст
2. Анацька І. Ю., Толста А. В. Проблеми методичного забезпечення оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
3. Ардімасова І. С. Ширинян С. В. Розвиток малого підприємництва в Україні: бар’єри та перспективи
4. Біласик О. Г. Удосконалення фінансування промислових підприємств
5. Бражник Д. О., Чабанюк О. Є. Проблеми та перспективи будівництва та утримання автошляхів в Україні
6. Волошин О. С. Джерела зовнішнього фінансування аграрних підприємств
7. Горбенко Н. О., Іозе Ю. О. Актуальні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні
8. Доманова А. А., Кошеленко В. В. Перспективы развития цветной металлургии в Украине
9. Донцова А. І. Проблеми та перспективи фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору
10. Жижномирська К. Ю. Споживчий кошик українця: справжня ціна
11. Куликова О. А. Теневая экономика в среде малого бизнеса
12. Курдіяш М. Г. Інвестиції як фактор впливу на економічний розвиток країни
13. Лук’яненко Н. Ю. Соціальна диференціація у суспільстві і вимір нерівномірності розподілу доходів
14. Маняк В. І., Іващенко С. В. Порівняльна характеристика витрат домогосподарств України та Миколаївської області
15. Матвєєв В. В., Шевцова О. С. Сучасний етап і перспективи розвитку вітрової енергетики в офшорних зонах України
16. Мацькова С. Р. Методи державного регулювання зайнятості населення
17. Моторна І. І. Економіка України на сучасному етапі: фаза циклу розвитку
18. Нетилько А. В. Управління фінансовими ризиками на підприємствах аграрної галузі
19. Олійник К. М. Підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств харчової галузі
20. Остапчук М. М. Вплив залучення іноземних портфельних інвестицій на економіку України
21. Пашко Ю. О. Управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств України
22. Синяк А. Я. Безробіття в Україні: проблеми та шляхи подолання
23. Супрун А. В., Шевченко А. В. Аналіз критеріїв оцінки якості життя
24. Трифонова А. Ю. Сільськогосподарська галузь України: минуле величчя країни та «ахілесова п’ята» економічного сьогодення
25. Челяк О. В. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності переробних підприємств України
26. Чернов К. О. Стан і перспективи розвитку економічних свобод в Україні
27. Шаманська Г. І. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
28. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ