Студентські наукові студії - Студентські наукові стдудіі : Молодіжний науковий журнал.Випуск 2(13) 2010

Студентські наукової студії підготовлені в рамках виконання проекту за програмою Жана Моне, і матеріали в основному друкуються за результатами Студентського круглого столу «Молодь Півдня України про європейську інтеграцію: історія та сучасність». Збірник складається із 2-х частин. У першому розділі містяться статті, присвячені проблемам державного управління та державної політики в контексті сучасних європейських процесів. У другому розділі надруковані матеріали, в яких розкриваються сучасні актуальні проблеми міжнародних відносин.
Збірник призначений для студентів, молодих науковців, активістів громадських об’єднань, всіх, хто цікавиться особливостями актуальних світових інтеграційних процесів та перспективами європейського курсу України.

Розділ 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
1. Демченко Є. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень
2. Дума Д. Проблема формування іміджу міст України в інформаційному просторі ЄС
3. Гончаренко Н. Геополітична складова європейського вибору України
4. Донченко Т., Кутельвас Т. Міжнародні стандарти щодо питань зайнятості молоді: досвід для України
5. М. Захарко КОНФЛІКТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
6. М. Козачук НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЄС В РАМКАХ УГОДИ «ПРО АСОЦІАЦІЮ»
7. О. Куліченко ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОСТРАТЕГІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
8. Д. Міхель ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
9. В. Мельничук ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ПРО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
10. Т. Пшенична УКРАЇНА – ЄС: ВТРАТИ ТА ЗДОБУТКИ
11. В. Рубан ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЯК ІНСТИТУТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
12. К. Савета ОСВІТНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
13. Д. Фоміна РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄС У КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ