Сучасна українська політика - Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 5.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
ISBN 966-7458-95-4
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї.
У збірнику вміщені матеріали, які отримали апробацію на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Політичні, соціально-економічні та етнонаціональні процеси у південному регіоні України".
Статті присвячені розгляду історії політичної думки, загальнонаціональних проблем політичного і соціального розвитку України, сучасних актуальних напрямів політичного менеджменту, особливостей розвитку етнонаціональних процесів, взаємовідносин України з іншими державами світу, досвіду науковців по розробленню пріоритетних регіональних програм та підготовки кадрів нової генерації.
Для політологів, професійних політиків, студентів, усіх, кого цікавить аналіз політичних подій в Україні.

ЗМІСТ
1. Зміст
Вступ
2. М. Михальченко, М. Багмет. Звернення до читачів
Розділ 1.ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
3. Ю. Кальниш. Специфіка політичної аналітики в недержавному секторі сучасної України
4. О. Михайловська. Специфіка становлення структурних елементів громадянського суспільства в Луганській області
5. В. Курілло. Види латентної політики
6. О. Стадніченко. Маніпулятивні та комунікативні елементи суспільно-політичної діяльності мас-медіа
7. К. Корсак. Куди звернута ліберальна ідея в очах українців – у минуле чи в майбутнє?
8. Є. Григор’єв. Особливості діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні
9. О. Траверсе. Політичне лідерство та ідеї лібералізму
10. Ю. Ганжуров. Парламентська риторика: досвід комунікативної структуризації
11. В. Перевезій. Лібералізм, консерватизм та християнська демократія: взаємодія чи взаємопроникнення (теоретичний та практичний аспекти)
12. Б. Буяк. Політична соціалізація студентської молоді в умовах сучасного українського державотворення
13. В. Поєдинок. Лібералізм: причини поразки в минулому і перспективи в майбутньому
14. В. Чешко, В. Кулиниченко. Биовласть и биополитика в постсоветском социополитическом контексте
15. А. Дегтеренко. Етнонаціональний фактор у контексті політичних програм (за матеріалами виборів до Верховної Ради України 2002 року на прикладі м. Маріуполя)
16. Л. Ляпіна. Права етнонаціональних меншин: аналіз сучасних ідейно-теоретичних концепцій
17. В. Ковалевський. “Владне поле” як операційний концепт і умова реалізації інтеракцій
Розділ 2.ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
18. Г. Дашутін. Політико-правові ідеї та ідеали Київської Русі і періоду феодальної роздробленості посткиївських державних утворень
19. М. Костельнюк. Церковно-політичний аспект у діяльності Петра Могили
20. О. Євтушенко. Політико-правові аспекти державного будівництва Запорізької Січі
21. Н. Громадська. Роль держави у формуванні системи соціального партнерства
22. Т. Личко, В. Фуртатов. Територіальне управління в Україні
23. С. Гребенник. Основні напрями державного регулювання соціального захисту населення України
24. В. Лісовський. Регіональна політика в контексті політичних досліджень
25. Н. Богданова. Проблеми підготовки професійних кадрів для державної служби та шляхи їх подолання
Розділ 3.МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
26. Ю. Котляр. Польське населення Миколаївщини в умовах становлення тоталітарної системи (1921-1929 рр.)
27. О. Шаповалов. Правова інституціоналізація та конституційно-правове регулювання організації і діяльності політичних партій у ФРН
28. І. Міронова. Розвиток освіти і культури польського населення півдня України в 1920-30-і роки
29. О. Шевчук. Дифузія конфронтаційних відносин і нова парадигма безпекової системи Азіатсько-Тихоокеанського регіону
30. В. Демченко. Нова регіональна ідентичність центральноєвропейських держав (на прикладі Болгарії)
31. В. Гладенко. Німеччина в НАТО за часів “червоно-зеленої” коаліції
32. В. Войналович. Державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні у 1940-1960-х рр.: теорія та методологія дослідження
33. Г. Коваль. Система патріотичного виховання в Україні
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
34. Відомості про авторів