Новітня філологія - НОВІТНЯ ФІЛОЛОГІЯ. № 6 (26).

Новітня філологія. – 2007. – № 6 (26). – Миколаїв: МДГУ, 2007. – 264 с.

Автори розвідок нетрадиційно аналізують актуальні тенденції в сучасних науках про слово – єдине знаряддя людини для об’єктивного пізнання буття – і через це відроджують забуте і значуще поняття “філологія” як синтез усіх вербальних дисциплін.
Друкується за рішенням Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету (протокол № 9 від 10 травня 2007 р.).
Нічого не знайдено