Філософія
1. Крутоголова Олена Вікторівна Естетика мовлення як лінгвістична проблема
У 1925 році, рецензуючи третє видання книги М.Граммона "Французький вірш. Його виражальні можливості та його гармонія", А.Мейє відзначив, що Граммон – єдиний лінгвіст, який впевнено і глибоко вивчає естетику мовлення.
2. Рябенко Юрій Олександрович Дуалізм в системі знань
Дуалізм як один із напрямків філософії потребує найретельнішого дослідження та аналізу.
У сучасній філософії він в основному розглядається як філософське вчення, як різновид ідеалізму, або ж як своєрідне хитання між основними напрямками філософії (матеріалістичним та ідеалістичним), що говорить про певну невизначеність поглядів прибічників цієї течії. Інколи в цій тенденції вбачають намагання "піднятись" над матеріалізмом та ідеалізмом, що, наприклад, з точки зору марксистської філософії неможливо.
Політологія
3. Яцунська Олена Олександрівна Огляд системи місцевого самоврядування Франції
Серед проведених у теперішній час реформ одне з перших за важливістю місць займає реформа місцевого самоврядування. Необхідність створення ефективної системи місцевих органів влади викликана потребами сучасного періоду. В кінці 80-х років стало очевидним, що більша кількість питань соціально-економічного розвитку, не втрачаючи свого загальнодержавного значення, має пряме відношення до повсякденного життя людей і повинна вирішуватися, насамперед, в місцях проживання громадян, з їх безпосередньою участю.