РОЗДІЛ 6. ЕКОЛОГІЯ І РЕСУРСИ
1. Давиденко М. М., Давиденко В. М. Вичерпні ресурси врівноваженого розвитку сільського господарства
У статті обґрунтовується значення для сталого розвитку природи і суспільства значення раціонального використання, охорони і збереження ґрунтів, прісної води, лісів.

The article proves importance of efficient use, preservation and environmental protection of soils, freshwater, forests for stable development of nature and society.
2. Пойша Л., Адамович А. М., Антипова Л. К., Борисюк О. Д. Будущее – за биоэнергией
У статті наведено аналітичний огляд з питань льонарства і коноплярства в Європі, зокрема в Латвії та Україні, виробництва біогазу, а також результати досліджень з вивчення продуктивності та якості сировини для біопалива. Визначено, що врожайність конопель та льону вище при вирощуванні їх в умовах достатнього зволоження. Залежно від температурного режиму і кількості опадів, змінюється вміст важких металів у рослинах конопель (Cannabis sativa L.).

Analytical review is brought in article on questions of production of flax and hemp in Europe, in particular in Latvia and Ukraine for production of biogas, as well as productivity and quality of raw for biotuel. It was determined that productivity of the hemp and flax in growing them in condition of the sufficient moistening. Depending on the temperature mode and the amounts of rainfall had changed the content heavy metal in plants of the hemp (Cannabis sativa L.).