Економіка
1. Верланов Юрій Юрійович Інфраструктура: поняття, погляди на самоорганізацію
Серед багатьох соціоекономічних аспектів людської діяльності інфраструктура посідає особливе місце. Практично всі економічні блага люди отримують безпосередньо через інфраструктурні галузі і ними суб’єктивно визначається досягнутий рівень добробуту суспільства. “Інфраструктура здатна відчутно вплинути на економічне зростання, боротьбу з бідністю і екологічну сталість” - відзначають експерти Світового банку [1]. Незважаючи на очевидне значення інфраструктури, теоретичні дослідження цієї сукупності галузей у цілому не знайшли адекватної зацікавленості. Навіть у алфавітному покажчику “Economics” П.Самюельсона для інфраструктури немає місця між inflation та innovation [2].
2. Палехова Вікторія Антонівна Проблема вибору теоретичного підгрунтя економічних реформ в Україні: сучасний неолібералізм
проблеми набувають особливого практичного змісту, гострої актуальності: яким шляхом рухатися українській економіці, якою економічною теорією керуватися, визначаючи стратегію реформ? Сучасна вітчизняна економічна теорія вважається не зовсім розвиненою і в уявленні багатьох економістів історія економічних вчень закінчується радянським періодом. Це не зовсім справедливо – адже економічні платформи всіх партій та блоків мають певні теоретичні підвалини, віддзеркалюють розмаїття економічних концепцій – від марксизму, який неминуче трансформується в бік соціал-демократичних ідей, до неоконсервативних теорій, що популярні на Заході та мають чимало прихильників у посттоталітарних країнах.