Технічні Науки
1. Мещанінов Олександр Павлович Основи теорії формування багаторівневого матрично-топологічного опису динамічних систем
Проектування та реалізація сучасних систем грунтується на всебічних дослідженнях як можливих схемних рішень по складу та структурі об’єкту, так і режимів функціонування шляхом математичного моделювання.