Підручники - Техноекологія:Підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
Тверда палітурка 2000р.

ISВN 966-7458-14-8

Техноекологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.

Клименко Л.П.
В підручнику в простій та доступній формі науково проаналізовано сьогоднішній стан розвитку народного господарства України в порівнянні з тенденціями розвитку світової економіки, розглянуті основні галузі діяльності людини, технологічні процеси, які відбуваються в кожній з них, необхідні ресурси, взаємодію з навколишнім середовищем, джерела забруднення та засоби боротьби зі шкідливими викидами.
Особливе місце в підручнику займає розгляд альтернативних і нетрадиційних джерел енергії, екологічно чистих та ресурсозберігаючих технологій.
Призначається для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають техноекологію. Підручник може бути корисний всім, хто вивчає екологію та цікавиться питаннями збереження навколишнього середовища.

Передмова
1. Передмова
Паливна та добувна промисловість
2. 1.1. Нафтова та газова промисловість
3. 1.1.1. Географія розташування
4. 1.1.2. Видобування нафти і газу
5. 1.1.3. Добування нафти з морських родовищ
6. 1.1.4. Методи розділення компонентів нафти і газу
7. 1.1.5. Забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами
8. 1.1.6. Вплив газу на екологію
9. 1.2. Вугільна промисловість
10. 1.2.1. Способи видобування вугілля
11. 1.2.2. Географія вугільної промисловості
12. 1.2.3. Видобування відкритим способом
13. 1.2.4. Проведення підземного видобутку вугілля
14. 1.2.5. Характеристика впливу на довкілля
15. 1.2.6. Альтернативні рішення
16. 1.3. Добувна промисловість
17. 1.3.1. Основні процеси гірничого виробництва
18. 1.3.2. Проведення підземних гірничих виробок
19. 1.3.3. Гірниче виробництво та екологія
Електроенергетика
20. 2.1. Теплові електростанції
21. 2.1.1. Принцип роботи ТЕС
22. 2.1.2. Необхідні ресурси
23. 2.1.3. Характеристика впливу на екологію
24. 2.1.4. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію
25. 2.1.5. Скорочення шкідливих викидів в атмосферу
26. 2.1.6. Скорочення забруднення водоймищ
27. 2.2. Атомні електростанції
28. 2.2.1. Основні показники
29. 2.2.2. Необхідні ресурси
30. 2.2.3. Екологічний вплив
31. 2.3. Гідроелектростанції
32. 2.3.1. Необхідні ресурси
33. 2.3.2. Характеристика впливу на екологію
34. 2.4. Нетрадиційні джерела енергії
35. 2.4.1. Сонячна енергія
36. 2.4.2. Вітрова енергія
37. 2.4.3. Біоенергія
38. 2.4.5. Енергія океанів
39. 2.4.6. Двигуни на водні. Водень як паливо
40. 2.4.8. Загальні висновки. Характеристика впливу на екологію
Металургійний комплекс
41. 3.1. Виробництво чавуну
42. 3.1.1. Географія і показники
43. 3.1.2. Основні процеси
44. 3.1.3. Ресурсозабезпечення
45. 3.1.4. Характеристика впливу на екологію
46. 3.1.5. Альтернативні рішення
47. 3.2. Виробництво сталі
48. 3.2.1. Головні показники. Географія галузі
49. 3.2.2. Необхідні ресурси
50. 3.2.3. Принципові технологічні процеси отримання сталі
51. 3.2.4. Характер впливу на довкілля
52. 3.2.5. Захист довкілля від шкідливого впливу сталеплавильного виробництва
53. 3.2.6. Основні шляхи утилізації відходів сталеплавильного виробництва
54. 3.2.7. Зменшення шкідливих викидів технологічним шляхом
55. 3.3. Виробництво кольорових металів
56. 3.3.1. Цілі і завдання кольорової металургії
57. 3.3.2. Продукти металургійного виробництва
58. 3.3.3. Географія галузі
59. 3.3.4. Основні технологічні процеси
60. 3.3.5. Вимоги до металургійного процесу і його структури
61. 3.3.6. Вплив кольорової металургії на екологію
62. 3.4. Виробництво алюмінію
63. 3.4.1. Основні показники та географія
64. 3.4.2. Необхідні ресурси
65. 3.4.3. Вплив на екологію
66. 3.4.4. Заходи боротьби з шкідливим впливом на екологію. Альтернативні рішення
Машинобудівний комплекс
67. 4.1. Загальні відомості з основ ливарного виробництва
68. 4.1.1. Розвиток ливарного виробництва в Україні
69. 4.1.2. Класифікація способів виготовлення виливків
70. 4.1.3. Лиття в одноразові та напівсталі форми
71. 4.1.4. Виготовлення виливків у металевих формах
72. 4.1.4. Виготовлення виливків у металевих формах
73. 4.1.5. Виготовлення виливків литтям під тиском
74. 4.1.6. Виготовлення виливків за допомогою виплавлюваних та випалюваних моделей
75. 4.1.7. Виготовлення виливків в оболонкових формах
76. 4.1.8. Відцентрове лиття заготовок
77. 4.1.9. Виготовлення виливків штампуванням рідкого металу
78. 4.1.11. Лиття за виплавлюваними моделями
79. 4.1.12. Лиття наморожуванням
80. 4.1.13. Безперервне лиття
81. 4.1.14. Напівбезперервне лиття
82. 4.1.15. Вплив ливарного виробництва на екологію
83. 4.1.16. Заходи щодо покращення умов праці на підприємствах ливарного виробництва
84. 4.2. Оброблювальне виробництво
85. 4.3. Cкладальне виробництво
Хімічна промисловість
86. 5.1. Загальна характеристика
87. 5.2. Найбільш характерні технологічні процеси
88. 5.3. Необхідні ресурси хімічної промисловості
89. 5.4. Характеристика впливу на довкілля та стан здоров’я людини
90. 5.5. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію
Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість
91. 6.1. Загальна характеристика
92. 6.2. Географія розташування та основні показники деревообробної промисловості
93. 6.3. Принципові технологічні процеси галузі та їх структура
94. 6.4. Особливості целюлозно-паперової промисловості
95. 6.5. Необхідні ресурси
96. 6.6. Екологічні аспекти галузі
97. 6.6.1. Крафт-процес приготування пульпи
98. 6.6.2. Засоби уловлювання
99. 6.6.3. Виробництво пульпи сульфітним методом. Джерела викидів
100. 6.6.4. Засоби подавлення викидів
Промисловість будівельних матеріалів
101. 7.1. Загальна характеристика
102. 7.2. Географія. Основні показники
103. 7.3. Сировина і матеріали
104. 7.4. Принципові технологічні процеси. Недоліки та переваги
105. 7.5. Характеристика впливу на навколишнє середовище
106. 7.5.1. Вплив на людину. Отруєння металами
107. 7.6. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію. Альтернативні рішення
Легка промисловість
108. 8.1. Легка промисловість
109. 8.2. Текстильна промисловість
110. 8.3. Бавовняна промисловість
111. 8.4. Вовняна промисловість
112. 8.5. Шовкова промисловість
113. 8.6. Конопляно-джутова промисловість
114. 8.7. Трикотажна промисловість
115. 8.8. Швейна промисловість
116. 8.9. Шкіряно-взуттєва промисловість
Агропромисловий комплекс
117. 9.1. Сільське господарство
118. 9.1.1. Головні показники і географія
119. 9.1.2. Технологічні процеси у рослинництві
120. 9.1.3. Меліорація
121. 9.1.4. Технологічні процеси у тваринництві
122. 9.1.5. Необхідні сільськогосподарські ресурси
123. 9.1.6. Сучасний стан сільського господарства в Україні
124. 9.1.7. Характеристика впливу на екологію
125. 9.1.8. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію. Альтернативні рішення
126. 9.2. Переробна промисловість
127. 9.2.1. Характеристика галузі
128. 9.2.2. Головні показники, географія
129. 9.2.3. Принципові технологічні процеси. Недоліки та переваги
130. 9.2.4. Характеристика впливу на екологію
131. 9.2.5. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію. Альтернативні рішення
Транспорт
132. 10.1. Залізничний транспорт
133. 10.1.1. Головні показники
134. 10.1.2. Робота транспорту
135. 10.1.3. Необхідні ресурси
136. 10.1.4. Характеристика впливу на екологію
137. 10.1.6. Боротьба із забрудненнями
138. 10.2. Автомобільний транспорт
139. 10.2.1. Головні показники і географія
140. 10.2.2. Необхідні ресурси
141. 10.2.3. Вплив на екологію
142. 10.2.4. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію
143. 10.3. Водний транспорт
144. 10.3.1. Головні показники
145. 10.3.2. Морські порти України
146. 10.3.3. Річкові порти України
147. 10.3.4. Канали
148. 10.3.5. Функціонування водного транспорту
149. 10.3.6. Необхідні ресурси. Загальні властивості рідких палив
150. 10.3.7. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію. Альтернативні рішення
151. 10.4. Авіаційний транспорт
152. 10.4.1. Вплив на екологію
153. 10.5. Трубопровідний транспорт
Житлово-комунальне господарство
154. 11.1. Загальна характеристика
155. 11.2. Водопостачання
156. 11.3. Відходи
157. 11.4. Каналізація
158. 11.5. Банно-пральне господарство
159. 11.6. Паливно-енергетичне господарство
160. 11.7. Теплопостачання
161. 11.8. Зелене господарство
162. 11.9. Міський транспорт
163. 11.10. Необхідні ресурси комунального господарства
164. 11.11. Характеристика впливу на екологію
165. 11.12. Міські споруди. Будівництво
166. 11.13. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію
Лiтература
167. Лiтература
Змiст
168. Змiст