Підручники - Історія української літератури. Том 5. Книга 2

Цю частину фундаментальної праці М. Грушевського присвячено одному з найяскравіших періодів історії вітчизняної літератури. У кінці XVI — на початку XVII ст., відбиваючи зростання національного та релігійного самоусвідомлення, вона переживає фазу стрімкого розвитку, що приніс, між іншими здобутками, таку перлину світового письменства, як твори Івана Вишенського. У книзі досліджується також літературний спадок інших літературних полемістів тієї доби — з таборів православного (Герасим Смотрицький, «Клірик Острозький» та ін.) і греко-католицького (Іпатій Потій). Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

This part of the fundamental work of M. Grushevsky is devoted to one of the brightest periods in the history of Russian literature. In the late XVI — early XVII century., reflecting the growth of national and religious consciousness, it is experiencing a phase of rapid development, which brought, among other achievements, such a pearl of world literature, as the works of Ivan Vishensky. The book also explores the literary legacy of other literary polemists of the time-from the camps of the Orthodox (Gerasim Smotritsky, «cleric Ostrog», etc.) and the Greek Catholic (Hypatius Potei). For students of humanitarian faculties of higher educational institutions and all who are interested in national culture, sources of spirituality of the Ukrainian people.


Перше відродження (1580-1610)
1. Реформаційні імпульси
2. Реформаційні ідеї між українцями полеміка з євангелицькою і католицькою критикою
3. Початок нової літератури. Герасим Смотрицький і Василь Острозький
4. Перші писання Вишенського меморіал львівського братства і «Писаніє до всіх в Лядській землі живущих»
5. «Порада» і «ИзвЂщеніє о латинских прелестех»
6. Писання до кн. Острозького і «До утекших єпископів»
7. «Терміна о Лжи»
8. Інші літературні сили православного табору 1590-х рр. — львів’яни.
9. Острозькі письменники кінця 1590-х років.
10. Потій
11. «Пересторога»
12. Пізніші писання Вишенського.
13. Другий збірник творів і «Мисленне позорище» Вишенського
14. Послання Львівського братства до братства Новокостянтинівського.
15. М. Смотрицький та його «Треиос»
16. Сучасна сатира промова Мелешка
17. З мемуарної літератури — записки Балики
18. Віршування
19. Закінчення
Доповнення
20. Доповнення
Примітки
21. Примітки. Вступ
22. Реформаційні імпульси
23. Реформаційні ідеї між українцями - полеміка з євангелицькою й католицькою критикою
24. Початок нової літератури. Герасим Смотрицький і Василь Острозький
25. Перші писання Вишенського - меморіал львівського братства
26. «гПорада» і «Извъщеніє о латинских прелестех»
27. Писання до князя Острозького і «до утекших єпископів»
28. Терміна о Лжи
29. Інші літературні сили православного табору 1590-ч рр.
30. Острозькі письменники кінця 1590-х років. Потій
31. Пересторога. Пізніші писання Вишенського
32. Другий збірник творів і Мисленне Позорище Вишенського
33. Послання Львівського братства до братства Новокостянтинівського. М. Смотрицький та його Тренос
34. Сучасна сатира - Промова Мелешка
35. З мемуарної літератури - записки Балики. Віршування. Закінчення
Список скорочень, що використані в примітках
36. Список скорочень, що використані в примітках