Підручники - Дослідження операцій.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2003р.
Ціна:
ISBN 966-7458-80-6
Дослідження операцій
В.Я. КУТКОВЕЦЬКИЙ
У навчальному посібнику розглянуті основні принципи та задачі дослідження операцій, основи теорії прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності критерії оптимальності отримання сис¬теми рівнянь для задач лінійного програмування і їх рішення графо¬аналітичним та симплекс-методами транспортна задача задача комівоя¬жера задачі динамічного програмування система масового обслугову¬вання теорія ігор. Посібник містить приклади основних розрахунків і багато задач для індивідуального розв'язання студентами у групі.
Посібник призначений для студентів вузів гуманітарних напрямків очних та заочних форм навчання й може використовуватися для вивчення курсу, виконання практичних завдань, курсового та дипломного проектування.

1. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій.