Монографії - РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

У монографії досліджено теоретичні засади та сутність державної
молодіжної політики на сучасному етапі. Окреслено загальну
методологію аналізу державної політики. Проаналізовано принципи
молодіжної політики на різних рівнях її функціонування. Визначено
основні завдання державної молодіжної політики. Обґрунтовано
правові та інституційні засади державної молодіжної політики.
Досліджено сучасний стан реалізації державної молодіжної політики
та її актуальні проблеми. Розкрито особливості міжнародної практики
формування та реалізації державної молодіжної політики. Визначено
критерії ефективності державної молодіжної політики. Проаналізовано
ефективність державної молодіжної політики в Україні. Розроблено та
запропоновано основні шляхи модернізації та напрямки розвитку
державної молодіжної політики в Україні.
Монографія розрахована на фахівців у галузі державного
управління, місцевого самоврядування, соціальної роботи, економіки,
науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться особливостями
державної молодіжної політики.
Вступ
1. Вступ
РОЗДІЛ 1
2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ
РОЗДІЛ 2
3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
РОЗДІЛ 3
4. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 4
5. 4.1. Правові та інституційні засади державної молодіжної політики
6. 4.2. Роль політичних партій та молодіжних організацій у формуванні й реалізації державної молодіжної політики.
РОЗДІЛ 5
7. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
РОЗДІЛ 6
8. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
РОЗДІЛ 7
9. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОЛОДІЖНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА СЕЛІ
ВИСНОВКИ
10. ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ