Монографії - ДЕРЖАВНА ЕТНОПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У монографії досліджується державна етнополітика, її особливості в
Україні в умовах глобалізації. Аналізуються перспективи розвитку
етнополітичних процесів в Україні з урахуванням зарубіжного
досвіду. Подано наукове обґрунтування особливостей практик
політико-правового регулювання етнополітичних процесів, які були б
адекватні сучасним соціокультурним реаліям та сприяли б зміцненню
стабільності українського поліетнічного суспільства, забезпеченню
національно-державних інтересів України в умовах глобалізації.
Положення, викладені в монографії, можуть бути застосовані в
практичній роботі органів державної влади й місцевого самоврядування,
у роботі з вдосконалення законодавства, яке регулює етнонаціональні
відносини, при підготовці різного роду загальнодержавних програм,
налагодження чіткої координації діяльності органів виконавчої влади
і місцевого самоврядування в питаннях етнополітичного розвитку та
вдосконалення механізму управління етнонаціональними процесами
як на державному, так і на регіональному рівнях.
ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ВСТУП
2. ВСТУП
РОЗДІЛИ
3. Розділ І.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
4. Розділ 2.ДЕРЖАВНА ЕТНІЧНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА
5. Розділ 3.УКРАЇНА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ
6. Розділ 4.ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
7. Розділ 5.ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ВИСНОВКИ
8. ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
9. ЛІТЕРАТУРА