Монографії - ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 10 від 14.04.2011 р.).

Рецензенти:
Лопушинський І. П., доктор наук з державного управління, професор
Шкляж Й. М., доктор історичних наук, професор
Шевчук О. В., доктор політичних наук, професор.


Палагнюк Ю. В.
Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації : європейський досвід та Україна: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 236 с.
ISBN 978-966-336-226-7

У монографії досліджено сутність та особливості формування і реалізації державної політики щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації в країнах Європи. Визначено теоретичні основи регулювання медіа-ринку. Проведено аналіз регуляторної політики ЄС щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації як на наднаціональному рівні, так і в країнах-членах ЄС Західної Європи. Проаналізовано досвід регулювання аудіовізуальних мас-медіа у постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи в умовах євроінтеграції. Охарактеризовано трансформацію державної політики щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації в сучасній Україні.
Монографію розраховано на фахівців у галузі державного управління, політичних наук, журналістики та права, науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться особливостями державного регулювання засобів масової комунікації у Європі.

Зміст
1. Зміст
ПЕРЕДМОВА
2. ПЕРЕДМОВА
Розділ 1.
3. Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації: стан наукової розробки проблеми
Розділ 2.
4. Теоретико-концептуальна основа дослідження державноїполітики у сфері аудіовізуальних мас-медіа
Розділ 3.
5. Регуляторна політика ЄС на ринку аудіовізуальних засобів масової комунікації
Розділ 4.
6. Регулювання аудіовізульних мас-медіа в країнах Центрально-Східної Європи
Розділ 5.
7. Трансформація державної політики щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації в сучасній Україні
ВИСНОВКИ
8. ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ