Монографії - ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ТОЛЕРАНТНОСТІ: ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ

Політичний вимір толерантності: ідеї та проблеми : [монографія] / В. О. Ханстантинов. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – 336 с. ISBN 978-966-336-215-1

У монографії викладено теоретичні та методологічні проблеми дослідження феномена політичної толерантності. Автором детально висвітлюються еволюція ідеї толерантності в історії світової та вітчизняної суспільно-політичної думки, її філософські та соціальні засади, психологічні передумови та моральна цінність, правові підстави в міжнародних, євро-пейських та вітчизняних нормативних актах. Значна увага приділяється висвітленню причин та проявів нетолерантності в політичному житті сучасної України. Обґрунтовано значення толерантності як чинника порозуміння та загальнонаціональної згоди і в контексті цього пропонуються заходи конституційно-правового, інституційно-функціонального, організаційно-вихов-ного, духовно-концептуального характеру для досягнення національної єдності. Розкрито особливу роль конвенційно-процедурних стратегій політичної дії правлячої еліти для утвердження толерантності. Для політологів, політичних експертів, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами політичного життя, перспективами модернізації, демократичної консолідації, розвитку громадянського суспільства в Україні.


УДК 32–021.483
ББК 66.01
ЗМІСТ
1. Зміст
ВСТУП
2. Вступ
РОЗДІЛ 1 Еволюція ідеї толерантності у світовій політичній думці
3. Генеза толерантності у поглядах і вченнях епохи премодерну
4. Становлення класичних концепцій толерантності як новоєвропейської універсалії
5. Особливості та напрями постліберального дискурсу толерантності
6. Концепт терпимості/непримиренності в російській та українській суспільно-політичній думці.
7. Посилання
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
8. Філософські та соціальні засади толерантності
9. Толерантність як риса світоглядної позиції
10. Моральна цінність толерантності та проблема її меж
11. Психологічні передумови та виклики толерантності
12. Посилання
РОЗДІЛ 3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТОЛЕРАНТНОСТІ
13. Міжнародні стандарти толерантності
14. Європейські та регіональні правові основи толерантності
15. Законодавча база прав і свобод людини в Україні як основа толерантності
16. Посилання
РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНІ
17. Політична толерантність та її роль у політичному процесі
18. Соціально-політичні розмежування в суспільстві як чинник впливу на функціонування толерантності
19. Міжпартійна боротьба як виклик політичній толерантності
20. Толерантність як передумова порозуміння і загальнонаціональної згоди
21. Посилання