Монографії - Оcобисті і речові джерела антикримінальної інформації


1. Вступ
РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК СУТО ДОКАЗОВОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ
2. Дискусія і можливості визначення поняття доказів за їх суто доказовою концепцією
3. Інформаційна концепція доказів, перспективи її розвитку у контексті боротьби зі злочинами негласними засобами
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ І ВИДОВИЙ ПОДІЛ ОСОБИСТИХ І РЕЧОВИХ ДЖЕРЕЛ
4. Існуючі класифікаційні поділи доказів і можливості їх удосконалення
5. Поняття і процесуальні види особистих джерел
6. Сутність і видовий поділ речових джерел
РОЗДІЛ 3. МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ РОБОТИ З ОСОБИСТИМИ І РЕЧОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ
7. Пропозиції із удосконалення поняття і способів отримання доказів, сутності і видового поділу особистих джерел
8. Можливості удосконалення процесуальної регламентації роботи з речовими джерелами
9. Основні напрямки вдосконалення правового врегулювання негласної роботи з особистими і речовими джерелами
10. Висновки
11. Література