Монографії - ПОЛІТИЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА. Монографія.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
ISBN 966-336-005-4
ПОЛІТИЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА
Монографія
ІВАНОВ М.С.
Дана робота є практично першою в Україні працею, яка пов'язана з дослідженням ролі політичної освіти в політичному процесі. В монографії досліджуються історія і практика політичної освіти, охоплюючи період від часів Стародавньої Греції і до сучасності в світовому просторі і на вітчизняних теренах.
В роботі розглядаються як теоретичні питання взаємозв'язку політичного процесу і політичної освіти, так і практичні завдання, які виникають перед українським суспільством на шляху утвердження демократичних засад його життя.
Книга призначена для політологів, викладачів права та громадяно-знавства. системи перепідготовки державних службовців. Може слугувати підґрунтям для практичних політиків у питаннях їх діяльності по підтримці процесу демократизації політичного процесу в Україні.

1. Передмова
Розділ1.
2. Політична освіта:поняття, роль та зміст
Розділ2.
3. Політичний процес і політична освіта парадигми та практика історичного минулого
Розділ3.
4. Політична освіта і політична індоктринація в ХХ сторіччі
Розділ4.
5. Роль політичної освіти у формуванні сучасних демократичних систем.
Розділ5.
6. Тенденції та завдання політичної освіти в сучасному світовому та вітчизняному політичному процесі.
7. Висновок.
8. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
9. Зміст.
10. Інфо.