Біобібліографічний покажчик - Грабак Наум Харитонович Випробуваний життям.Бібліографічний покажчик. Випук 4

УДК 001(092)(477)
ББК 72.3(2 Ук)
Г 75

Грабак Н.Х.Випробуваний життям. – Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2010. – Випуск 4. – 44 с.(Біобібліографічна серія).
ISSN 1811-4938

У виданні «Біобібліографічна серія» представлено основні етапи життя, педагогічна, наукова, організаційна діяльність та праці доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника, професора, відмінника освіти України, завідувача кафедри екології і природокористування Чорноморського державного університету імені Петра Могили Грабака Наума Харитоновича.
Для науковців, учених, викладачів, студентів та магістрів, усіх, хто цікавиться вітчизняною наукою і освітою.

УДК 001(092477)
ББК 72.3(2Ук)

© Грабак Н.Х., 2010
©ЧДУ ім.Петра Могили,2010

1. Випробуваний життям
2. Книги автором або співавтором яких є Грабак Н.Х.
3. Рекомендації виробництву, автором або співавтором яких є Грабак Н.Х.