Біобібліографічний покажчик - Букач Микола Миколайович. Біобібліографічний покажчик. Випуск 1.

УДК 016:36
Б 90
Редакційна колегія серії:
Л.П. Клименко(голова),О.П. Мещанінов(заступник голови), М.О.Багмет, Ю.Ю.Верланов, О.П.Гожий, О.Ф.Прищепов, О.В.Пронкевич, В.О.Ситник,А.В. Заковоротня, В.І.Андрєєв(секретар ради)

Б 90
Букач Микола Миколайович:Біобібліографічний покажчик / Укладач О.П. Мещанінов МДГУ ім. П. Могили. Наукова бібліотека. – Миколаїв:Вид-во МДГУ ім. П.Могили,2004. – 20 с. (Серія “Вчені МДГУ ім. П. Могили”).

У покажчику із серії “Вчені МДГУ ім. П. Могили” представлено праці відомого українського науковця,вченого-педагога,доктора педагогічних наук,професора,завідуючого кафедрою соціальної роботи,педагогіки та психології Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили,відомого в Україні у галузі дослідження проблеми формування педагогічної культури вчителя музики засобами професійної підготовки.
Для науковців, учених, викладачів, студентів, магістрів та аспірантів університетів та фахівців у галузі вищої професійної освіти.

Зміст
1. Зміст
Від укладача
2. Від укладача
Спогади
3. Вченому, професорові Миколі Миколайовичу Букачу – 50
4. Букач Микола Миколайович – вчений, педагог, новатор, музикант
5. Висловлювання колег, співробітників та студентів про професора Букача М.М.
6. Слово аспіранта
Основні дати життя і діяльності
7. Букач Микола Миколайович
Опубліковані праці М.М. Букача
8. Хронологічний покажчик друкованих праць