Для самостійного вивчення - Фінансове право. Випуск 77.

ББК 67.99(2)2
К 64
УДК 347.73(07)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 6(48) від 08.02.2007 р.).
К 64 Коновалов В.В. Фінансове право: Методичні рекомендації. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 20 с. – (Методична серія. Вип. № 77).
Навчальний курс присвячений узагальненій характеристиці основних інститутів фінансового права, їх перебудові в період переходу до ринкової економіки.
У методичних рекомендаціях наведено тематичний план курсу, законодавча база, літературні джерела, питання до заліку, індивідуальні підсумкові завдання та пояснення до їх виконання.
Нічого не знайдено