Авторська лекція - Політологія: конспект лекцій для студентів гуманітарних вузів.

ББК 66.03

Рекомендовано до друку вченою радою Київського державного інституту культури від 27.05.1997 р.

Рецензенти:
Кучменко Б.А., професор КДІК
Волощенко А.К., професор КДІК
Росковшенко І.А., доцент КДІК

І.І.Печериця.
Політологія: конспект лекцій для студентів гуманітарних вузів. Навчальний посібник. - Миколаїв: МФ НаУКМА, 1997. - 100 с.

У цій праці автор виходив з того, що сучасна політологія - це один із найважливіших здобутків людського розуму, теоретичне відображення політичної діяльності, без якої неможливе існування демократичного суспільства, а це має особливе значення в процесі національного відродження України, її становлення як суверенної правової держави.

© І.І.Печеричя, 1997.
© МФ КДІК, 1997.
© МФ НаУКМА, 1997.

1. С’юзан Коул The relationship between government and the american university. Abstract
The relationship between government and the american university. Abstract
2. С’юзан Коул The relationship between government and the american university. Abstract