Авторська лекція - Екологія (вступ до фаху). Авторська лекція. Випуск 8.

УДК 504:378.147
ББК 28.081
Д 56
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 10(63) від 12.06.2008 року)
Д 56
Добровольський В.В.
Екологія (вступ до фаху): Авторська лекція. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 72 с.
УДК 504:378.147
ББК 28.081

Нічого не знайдено