Авторська лекція - Соціальна психологія. Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія.

ББК 88.5
К 59
УДК 316.6(075.8)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол №10(21) від 03.07.2004 р.).
Рецензенти:
І.М. Старіков, доктор педагогічних наук, професор
І.М. Багмет, кандидат психологічних наук
К 59
Козляковський П.А., Козляковський А.П.
Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 424 с.
В курсі лекцій викладено основи соціальної психології, наведено головні поняття, категорії та їх характеристику.
Соціально-психологічний практикум містить матеріал для проведення лабораторно-практичних занять.
У хрестоматію включені тексти зарубіжних і вітчизняних психологів, з одного боку, не завжди доступні для студентів, а з іншого – є базовими під час вивчення цієї дисципліни.
Посібник побудований за принципом модульно-тьюторської системи і передбачає також самостійну роботу студентів.
Для студентів вузів, що вивчають право, політологію, соціологію, практичну психологію та соціальну роботу.
ISBN 966-336-040-2


1. Титул.
2. Інформація.
Модуль І.
3. Вступ до соціальної психології. Далі
4. Хрестоматія. Матеріали до дискусії. Далі
5. Рекомендована література. Далі
Модуль ІІ.
6. Соціальна психологія особистості. Далі
7. Хрестоматія. Матеріали до дискусії. Далі
8. Рекомендована література. Далі
Модуль ІІІ.
9. Психологія міжособистісної взаємодії. Далі
10. Хрестоматія. Матеріали до дискусії. Далі
11. Рекомендована література. Далі
Модуль ІV.
12. Психологія малих груп та міжгрупової взаємодії Далі
13. Хрестоматія. Матеріали до дискусії. Далі
14. Рекомендована література. Далі
Модуль V.
15. Психологія великих соціальних груп та масових явищ. Далі
16. Хрестоматія. Матеріали до дискусії. Далі
17. Рекомендована література. Далі
Модуль VІ.
18. Соціально-психологічний практикум. Далі