Авторська лекція - Юридична психологія. Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія.

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії (протокол № від 2006 р.)
Рецензенти:
К 59 Козляковський А.П., Козляковський П.А.
Юридична психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія. – Миколаїв: Вид-во “Дизайн і поліграфія”, 2006.
– С.
ББК
В курсі лекцій викладено основи юридичної психології, наведено головні поняття, категорії та їх характеристику.
Психологічний практикум містить матеріал для проведення лабораторно-практичних занять.
У хрестоматію включені тексти зарубіжних і вітчизняних психологів, з одного боку, не завжди доступні для студентів, а з іншого – є базовими під час вивчення цієї дисципліни.
Посібник побудований за принципом модульно-тьюторської системи, що передбачає також самостійну роботу студентів.
Для студентів вузів, що вивчають право, політологію, соціологію, практичну психологію та соціальну роботу.

Нічого не знайдено