Методична серія - Юридина деонтологія. Навчально методичні матеріали.

ББК 67
Г 62
УДК 340.1(075.8)

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили
(протокол № 7(39) від 14.04.2006 р.)

Голубенко К.Д. Юридична деонтологія: Навчально-методичні матеріали. –
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Вип. 49. – 36 с.

ББК 67
Навчально-методичні матеріали допоможуть студентам засвоїти основні
поняття юридичної освіти, науки і юридичної практики, вивчити систему
юридичних наук та її місце в структурі гуманітарних наук. Сформувати
поняття юридичної практики, її змісту, видів та форм і співвідношення
навчальної, професійної та наукової юридичної діяльності.

© Голубенко К.Д., 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006

Мета та завдання дисципліни "Юридична деонтологія"
1. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Організаційно-методичні вказівки.
2. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Програма курсу юридичної деонтології І-триместр
3. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Навчально-методичні матеріали по І триместру.
4. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Завдання та математичні матеріали для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія"
5. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Контрольні питання з курсу юридична деонтологія.
6. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Теми рефератів з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія".
7. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Методичні рекомендації до виконання підсумкової індивідуальної роботи.
8. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Підсумкові індивідуальні завдання з дисципліни "Юридична деонтологія".
9. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Умови визначення навчального рейтингу з дисципліни "Юридична деонтологія".
10. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Список рекомендованої літератури.
11. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Словник дисципліни "Юридична деонтологія"
12. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Зміст.
13. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.
Для нотаток.
14. К.Д. Голубенко Юридина деонтологія. навчально методичні матеріали.