Методична серія - Нелегальні фінансові операції.

ББК 65,5
П 58

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри фінансів та кредиту (протокол №1 від 16.02.2006) та затверджено Вченою радою МДГУ ім.П.Могили (протокол №7(39) від 14.04.2006).

Рецензенти:
Верланов Ю.Ю., к.е.н., професор кафедри фінансів та кредиту, декан факультету економічних наук МДГУ ім. П.Могили.

Шмурянов В.М., перший заступник голови Державної податкової адміністрації в Миколаївській області.

Левковець П.І. Нелегальні фінансові операції. Методичний посібник з дисцсплини нелегальні фінансові операції.

В посібнику подається згрупована інформація про ознаки нелегальних фінансових операцій в різних галузях економіки та фінансово-господарській діяльності юридичних та фізичних осіб.
Визначені теми завдань групових занять, які студенти виконують на основі опрацьованого матеріалу згідно із програмою курсу дисципліни.

Посібник розрахований на студентів, викладачів та працівників фінансово-господарських підрозділів організацій та підприємств різних форм власності.


Вступ
1. Вступ
Програма дисципліни
2. Програма дисципліни
Розділ 1
3. Загальні положення
Розділ 2
4. НФО та правопорушення в банківській сфері
Розділ 3
5. НФО у діяльності небанківських фінансових установ та господарській юридичних та фізичних осіб
Розділ 4
6. Характеристика прийомів приховування НФО та економічних злочинів
Розділ 5
7. Характеристика методів виявлення НФО та економічних злочинів
Перелік рекомендованої літератури
8. Перелік рекомендованої літератури
Зміст
9. Зміст