Методична серія - Корпоративне право.

ББК 66
К 60
УДК 32 (091) (075.8)
Ситник В.О. Корпоративне право. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. - с.
Дана робота підготовлена на основі навчально – методичного комплексу з курсу “Корпоративне право” тематика лекцій, плани практичних занять методичні вказівки по самостійній роботі студентів тематика письмових робіт та питання до іспитів з навчальної дисципліни. Методичні матеріали розраховані на викладачів та студентів вищого навчального закладу.

Нічого не знайдено