Методична серія - Конституційне право ІІ.

ББК 66
К 60
УДК 32 (091) (075.8)
Ситник В.О. Конституційне право. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. - с.

Нічого не знайдено