Методична серія - ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ.

ББК 66
К 93
УДК 32
Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук МДГУ ім. П. Могили (протокол № 9 від 25 квітня 2003 року)
та Вченою радою МДГУ ім. П. Могили (протокол № 9
від 8 травня 2003 року).
Курілло В.Є.
Політичне прогнозування.: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 56 с.
Дані навчально-методичні рекомендації містять тематику лекцій, плани практичних занять та методичні вказівки до них, тематику самостійної роботи студентів, теми рефератів, словник-довідник з навчальної дисципліни та схеми, що уточнюють основний зміст базових тем, питання до заліку з курсу. Методичні матеріали відбивають специфіку вітчизняного суспільного середовища і розраховані на викладачів та студентів вищого навчального закладу, а також на всіх, хто цікавиться проблемами прогностики.

Нічого не знайдено