Методична серія - КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.

ББК 67.99(2)8
К 64
УДК 343(477)
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили
Посібник підготовлений у відповідності з програмою курсу “Кримінальне право України”, що викладається на правничому факультеті МДГУ імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”.
Вивчення понять, категорій, інститутів кримінального права за допомогою схематичного зображення їх структури, елементів, ознак сприяє ефективному і полегшеному запам’ятовуванню. Спостерігаючи їх схематичне зображення із наведеним стислим визначенням змісту, студенти набагато швидше з’ясовують сутність кримінально-правових понять, інститутів тощо.
Посібник не покликаний замінити підручники чи іншу додаткову літературу, а лише сприятиме полегшеному і швидкому опануванню матеріалом навчальної програми.

Нічого не знайдено