Методична серія - Громадські зв'язки: Навчально-методичні матеріали.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2003р.
Ціна:
Громадські зв'язки: Навчально-методичні матеріали.
Курілло В.Є.
Дані навчально-методичні матеріали містять тематику лекцій, плани практичних занять та методичні вказівки до них, тематику самостійної роботи студентів, теми рефератів, питання до іспиту, практичні тренувальні завдання до тем курсу. Вони розраховані на глибоке оволодіння програмним матеріалом курсу "Громадські зв'язки" та активізацію самостійної роботи студентів.
Призначені для студентів вищого навчального закладу, а також для всіх, хто цікавиться проблемами "паблік рилейшнз".

Навчально-методичні матеріали
1. В.Є. Курілло Громадські зв’язки
2. В.Є. Курілло Громадські зв’язки
Зміст
3. В.Є. Курілло Зміст
4. В.Є. Курілло Зміст
5. В.Є. Курілло Зміст