Методична серія - Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення спецкурсу „СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ”. За наук. ред. О.А. Кириченка.

ББК 67
К 43
УДК 34(07)
Розглянуто і схвалено на засіданні:
– кафедри загально-правових наук, протокол №2 від 20 вересня 2006 р.
– Ради юридичного факультету, протокол №1 від 21 вересня 2006 р.
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили, протокол №3(45) від 9 листопада 2006 р.
Рецензенти:
В.Д.Басай – директор Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
В.Д. Берназ – доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри криміналістики Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.
М.М.Феськов – заступник начальника кафедри кримінального процесу і криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ, полковник міліції, кандидат юридичних наук.
К 43 Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Ткач Ю.Д. Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення спецкурсу “Сучасні проблеми юриспруденції”: Методичні рекомендації / За наук. ред. проф.
О.А.Кириченка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007.
– Вип. 56. – 72 с.
Нічого не знайдено