Методична серія - МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. Науково-методичні рекомендації до семінарських занять для слухачів Інституту державного управління зі спеціальностей “Адміністративний менеджмент”, “Економіка”, “Правове забезпечення” і “Світова та європейська інтеграція”

УДК 005.32 (07)
ББК 60.55
Є 27
Рекомендовано до друку кафедрою державної служби МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 6 від 29.02.2008 р.) та вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 7 (60) від 27.03.2008 р.).
Рецензенти:
Ємельянов М.М. – кандидат технічних наук, професор кафедри державної служби Інституту державного управління МДГУ імені Петра Могили, проректор з економіки та фінансів, державний службовець І рангу.
Іванов М.С. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри державної служби Інституту державного управління МДГУ імені Петра Могили.
Євтушенко О.Н.
Місцеве самоврядування: Науково-методичні рекомендації до семінарських занять для слухачів Інституту державного управління зі спеціальностей “Адміністративний менеджмент”, “Економіка”, “Правове забезпечення” і “Світова та європейська інтеграція” . – Миколаїв: Вид-во імені Петра Могили, 2008. – Вип. 100. – 76 с. – (Методична серія).
УДК 005.32 (07)
ББК 60.55
Науково-методичні рекомендації до семінарських занять з курсу “Місцеве самоврядування” містять теми лекцій, плани семінарських занять, проблеми для обговорення, контрольні питання, завдання для самостійного виконання, вимоги до написання та тематику контрольних робіт, рефератів, наукових статей, контрольні питання до іспиту, список літератури.
Науково-методичні рекомендації мають на меті полегшити вивчення студентами курсу “Місцеве самоврядування”, активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмними матеріалами.
Призначені для слухачів Інституту державного управління Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили зі спеціальностей “Адміністративний менеджмент”, “Економіка”, “Правове забезпечення”, “Світова та європейська інтеграція”.

Зміст
1. Зміст
Концепція курсу “Місцеве самоврядування”
2. Концепція курсу “Місцеве самоврядування”
Мета і завдання навчального курсу “Місцеве самоврядування”
3. Мета і завдання навчального курсу “Місцеве самоврядування”
Тематичний та погодинний план
4. Тематичний та погодинний план
Тематика лекцій з курсу "Місцеве самоврядування "
5. Тематика лекцій з курсу "Місцеве самоврядування "
Шкала рейтингової оцінки контролюзнань у триместрі
6. Шкала рейтингової оцінки контролюзнань у триместрі
Плани групових (семінарських) занять
7. Плани групових (семінарських) занять
Тематика рефератів з курсу “Місцеве самоврядування”
8. Тематика рефератів з курсу “Місцеве самоврядування”
Вимоги до рефератів
9. Вимоги до рефератів
Тематика наукових статей з дисципліни “Місцеве самоврядування”
10. Тематика наукових статей з дисципліни “Місцеве самоврядування”
Вимоги до написання наукових статей
11. Вимоги до написання наукових статей
Питання до заліку з дисципліни “Місцеве самоврядування”
12. Питання до заліку з дисципліни “Місцеве самоврядування”
Список рекомендованої літератури та законодавчих актів до всіх тем курсу “Місцеве самоврядування
13. Список рекомендованої літератури та законодавчих актів до всіх тем курсу “Місцеве самоврядування
Словник термінів з курсу “Місцеве самоврядування”
14. Словник термінів з курсу “Місцеве самоврядування”
Додаток А. Структура статуту територіальної громади міста
15. Додаток А. Структура статуту територіальної громади міста
Додаток Б. Проект Етичного кодексу депутатів та посадових осіб міської ради
16. Додаток Б. Проект Етичного кодексу депутатів та посадових осіб міської ради