Методична серія - Етика. Естетика.

ББК 87
Б 88
УДК [1718](07)
Рекомендовано до друку кафедрою філософії МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 11 від 15.02.2006 р.) та Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 6(38) від 10.03.2006 р.).
Рецензенти:
Гавеля В.Л. – доктор філософських наук, професор МДГУ ім. Петра Могили
Хімченко О.Г. – кандидат філософських наук, професор ПСІ КСУ.
Броннікова Л.В., Маргеліс Н.В. Етика. Естетика: Навчально-методичні рекомендації до курсу. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 36 с.
Навчально-методична розробка має за мету в межах можливого ознайомити студентів з широким спектром етико-естетичної теорії, історії та прикладних проблем цих наук. Збірник містить коротке викладення найбільш важливих та складних питань, методичні поради, список літератури, теми рефератів, питання до заліку та завдання до самостійної роботи.
Розраховано на студентів усіх спеціальностей.

Нічого не знайдено